Instruktor nauki jazdy aktualizował to pytanie testowe 13 listopada 2019 o godzinie 16:06

Czy widoczna pod znakiem tabliczka informuje o miejscu przeznaczonym do parkowania wyłącznie dla pojazdów samochodowych oznaczonych kartą parkingową?

tak

nie

W3(77)

4028_3.wmv

Czy widoczna pod znakiem tabliczka informuje o miejscu przeznaczonym do parkowania wyłącznie dla pojazdów samochodowych oznaczonych kartą parkingową?

T

Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej.

ust4i6

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znak D-18 “parking” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych.

1a. Umieszczony na znaku D-18 symbol pojazdu oznacza, że parking jest przeznaczony na postój pojazdu, którego symbol znajduje się na znaku.

2. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

3. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.

4. Znak D-18a “parking – miejsce zastrzeżone” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.

5. Znak D-18b “parking zadaszony” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.

6. Umieszczona pod znakiem D-18, D-18a lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osoby, o której mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy.