Testy na prawo jazdy 2018

Testy na prawo jazdy 2018

Wszystkie pytania egzaminacyjne z WORD

Loading... pobieram pytania

pkt wartość punktowa ??

kat kategoria ??

Tutaj możesz zmieniać listy pytań!

?? ??

wartość punktowa ??

kategoria ??

Czas do końca testu 24:59

1.

>>

???.

Wyjaśnienie tego pytania:

Twoje postępy w nauce:

Twoje postępy w nauce:

Błędne odpowiedzi: 0 zobacz

Twoje powtórki: ? zobacz

Wyniki twoich egzaminów:

Wyniki twoich egzaminów:

brak wykonanych egzaminów!

Nr egzaminu: Wynik: Przeglądaj egzamin: Wykonaj ponownie:
brak brak brak

Zasady przeprowadzania państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Zasady przeprowadzania państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

 • 1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
  • a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
 • 2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym:
  • a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
 • Każde pytanie zawiera:
  • 1) jedną prawidłową odpowiedź;
  • 2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
   • a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
 • Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
  • 1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
  • 2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Wyjaśnienia pytań testowych i artykuły:

Wyjaśnienia pytań testowych i artykuły: