Instruktor nauki jazdy aktualizował to pytanie testowe 13 listopada 2019 o godzinie 15:53

Czy widoczny znak pionowy informuje Cię, że zbliżasz się do restauracji i hotelu?

tak

nie

W3(79)

L4T1_074_b_3.wmv

Czy widoczny znak pionowy informuje Cię, że zbliżasz się do restauracji i hotelu?

T

Widoczny znak informuje o znajdującej się przy drodze restauracji oraz hotelu. 

ust1pkt14i15

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znaki:

1) D-21 “szpital”,
2) D-21a “Policja”,
3) D-22 “punkt opatrunkowy”,
4) D-23 “stacja paliwowa”,
5) D-23a “stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów”,
6) D-24 “telefon”,
7) D-25 “poczta”,
8) D-26 “stacja obsługi technicznej”,
9) D-26a “wulkanizacja”,
10) D-26b “myjnia”,
11) D-26c “toaleta publiczna”,
12) D-26d “natrysk”,
13) D-27 “bufet lub kawiarnia”,
14) D-28 “restauracja”,
15) D-29 “hotel (motel)”,
16) D-30 “obozowisko (kemping)”,
17) D-31 “obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep”,
18) D-32 “pole biwakowe”,
19) D-33 “schronisko młodzieżowe”,
20) D-34 “punkt informacji turystycznej”

informują o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.

2. Umieszczony w dolnej części znaku D-23 napis “LPG GAZ” informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów.
3. Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.
4. Umieszczony w dolnej części znaku D-26c napis “BUS” informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
5. Znak D-34a “informacja radiowa o ruchu drogowym” informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.