Instruktor nauki jazdy aktualizował to pytanie testowe 13 listopada 2019 o godzinie 15:30

Czy w odległości 1000 metrów od tego znaku rozpocznie się droga ekspresowa?

pytanie

tak

nie

W3(7)

IMG_5549_org.jpg

Czy w odległości 1000 metrów od tego znaku rozpocznie się droga ekspresowa?

T

Widoczny znak D-7 “Droga ekspresowa” oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej, natomiast tabliczka wskazuje odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu.

ust1i

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znak D-7 “droga ekspresowa” oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej; koniec drogi ekspresowej oznaczony jest znakiem D-8 “koniec drogi ekspresowej”.
2. Znak D-9 “autostrada” oznacza początek lub kontynuację autostrady; koniec autostrady oznaczony jest znakiem D-10 “koniec autostrady”.
3. Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub autostradą jest pobierana opłata.

art50

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

Umieszczona pod znakiem D-7, D-8, D-9, D-10, D-13, D-13a lub D-14 tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca drogi lub pasa ruchu.