Wyjaśnienie pytania testowego:

Widoczny znak to D-4a "Droga bez przejazdu" oznacza początek drogi bez przejazdu. Przepisy nie zabraniają zawracania na "drodze bez przejazdu" zwanej potocznie "ślepej uliczce", logiczne, że wjeżdżając na taką drogę musisz zawrócić, aby z niej wyjechać. 

pytanie

tak

nie

W3(43)

1A1313.jpg

Czy na drodze za tym znakiem możesz zawrócić?

T

Widoczny znak to D-4a “Droga bez przejazdu” oznacza początek drogi bez przejazdu. Przepisy nie zabraniają zawracania na “drodze bez przejazdu” zwanej potocznie “ślepej uliczce”, logiczne, że wjeżdżając na taką drogę musisz zawrócić, aby z niej wyjechać. 

ust1

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znak D-4a “droga bez przejazdu” oznacza początek drogi bez przejazdu.

2. Znak D-4b “wjazd na drogę bez przejazdu” oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.

3. Umieszczona pod znakiem D-4a lub D-4b tabliczka z napisem „Nie dotyczy” i symbolem roweru lub wózka rowerowego oznacza, że znak nie dotyczy roweru lub wózka rowerowego.