Szkolenie wideo!

Poznaj wszystkie Sytuacje i niespodzianki na drodze, przez które najczęściej oblewa się egzamin Państwowy!

Oglądaj wideo!Kup teraz

Oceń znajomość tego pytania:

(będziesz mógł przeglądać ocenione pytania)

576. Czy jadąc na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu motocyklem, który skręca w lewo? (3 pkt)

Oceń znajomość tego pytania:

(będziesz mógł przeglądać ocenione pytania)

Wyjaśnienie pytania testowego:

W tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami. Ty zamierzasz jechać na wprost a motocyklista z naprzeciwka zamierza skręcić w lewo i to on musi Ci ustąpić pierwszeństwa. 

Art. 25. [Skrzyżowanie]

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.

4. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

2) rozdzielania kolumny pieszych.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid3561
Treść pytaniaCzy jadąc na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu motocyklem, który skręca w lewo?
Odpowiedź A:
Odpowiedź B:
Odpowiedź C:
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź n
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:KW_D22_441_org_2.mp4
Wartość punktowa:3

tak

nie

W6(42)

KW_D22_441_org_2.wmv

Czy jadąc na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu motocyklem, który skręca w lewo?

N

W tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami. Ty zamierzasz jechać na wprost a motocyklista z naprzeciwka zamierza skręcić w lewo i to on musi Ci ustąpić pierwszeństwa. 

ust1

Prawo o ruchu drogowym:

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
4. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
2) rozdzielania kolumny pieszych.