Czy jadąc na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu motocyklem, który skręca w lewo?

Wyjaśnienie pytania testowego:

W tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami. Ty zamierzasz jechać na wprost a motocyklista z naprzeciwka zamierza skręcić w lewo i to on musi Ci ustąpić pierwszeństwa. 

tak

nie

W6(42)

KW_D22_441_org_2.wmv

Czy jadąc na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu motocyklem, który skręca w lewo?

N

W tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami. Ty zamierzasz jechać na wprost a motocyklista z naprzeciwka zamierza skręcić w lewo i to on musi Ci ustąpić pierwszeństwa. 

ust1

Prawo o ruchu drogowym:

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
4. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
2) rozdzielania kolumny pieszych.