Instruktor nauki jazdy aktualizował to pytanie testowe 19 listopada 2019 o godzinie 22:02

Przewozisz zespołem pojazdów o długości 10 metrów ładunek wystający z tyłu przyczepy na odległość 0,5 metra. Czy wolno Ci wjechać na drogę za tym znakiem?

pytanie

tak

nie

W2(34)

D38_5665org.jpg

Przewozisz zespołem pojazdów o długości 10 metrów ładunek wystający z tyłu przyczepy na odległość 0,5 metra. Czy wolno Ci wjechać na drogę za tym znakiem?

N

Znak B-17 “Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ……m” oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

ust3

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znak B-15 “zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ……m” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
2. Znak B-16 “zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ……m” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
3. Znak B-17 “zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ……m” oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
4. Znak B-18 “zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …..t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
5. Znak B-19 “zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …..t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.
6. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej – odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.