Szkolenie wideo!

Poznaj wszystkie Sytuacje i niespodzianki na drodze, przez które najczęściej oblewa się egzamin Państwowy!

Oglądaj wideo!Kup teraz
Responsive image

Oceń znajomość tego pytania:

(będziesz mógł przeglądać ocenione pytania)

1709. O jakim niebezpieczeństwie ostrzega przedstawiony znak pionowy? (3 pkt)

Oceń znajomość tego pytania:

(będziesz mógł przeglądać ocenione pytania)

Wyjaśnienie pytania testowego:

Art. 7. [Znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym]

1. Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje.

2. Minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania sygnałów drogowych do postanowień umów międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.

3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność zapewnienia czytelności i zrozumiałości znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także warunki ich umieszczania na drogach.

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid10063
Treść pytaniaO jakim niebezpieczeństwie ostrzega przedstawiony znak pionowy?
Odpowiedź A:O silnych bocznych podmuchach wiatru.
Odpowiedź B:O silnych podmuchach wiatru występujących tylko z prawej strony.
Odpowiedź C:O silnych czołowych podmuchach wiatru.
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź a
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:B
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:A-19_1024x576.jpg
Wartość punktowa:3
pytanie

A. O silnych bocznych podmuchach wiatru.

B. O silnych podmuchach wiatru występujących tylko z prawej strony.

C. O silnych czołowych podmuchach wiatru.

B4(88)

A-19_1024x576.jpg

O jakim niebezpieczeństwie ostrzega przedstawiony znak pionowy?

O silnych bocznych podmuchach wiatru.

O silnych podmuchach wiatru występujących tylko z prawej strony.

O silnych czołowych podmuchach wiatru.

A

Prawo o ruchu drogowym:

1. Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje.
2. Minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania sygnałów drogowych do postanowień umów międzynarodowych, określi, w drodze rozporządzenia, znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.
3. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając konieczność zapewnienia czytelności i zrozumiałości znaków i sygnałów drogowych dla uczestników ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także warunki ich umieszczania na drogach.

ust1

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znak A-19 “boczny wiatr” ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
2. Znak A-20 “odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym” ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
3. Znak A-21 “tramwaj” ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe; umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.
4. Znak A-22 “niebezpieczny zjazd” ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku.
5. Znak A-23 “stromy podjazd” ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia.
6. Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
7. Znak A-25 “spadające odłamki skalne” ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.
8. Znak A-26 “lotnisko” ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.
9. Znak A-27 “nabrzeże lub brzeg rzeki” ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.
10. Znak A-28 “sypki żwir” ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.
11. Znak A-29 “sygnały świetlne” ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.