Wyjaśnienie pytania testowego:

Sygnału dźwiękowego wolno nam użyć w celu ostrzeżenia innych przed zagrożeniem.

tak

nie

W14(11)

609.D29org.wmv

Czy w tej sytuacji wolno Ci użyć ostrzegawczego sygnału dźwiękowego?

T

Sygnału dźwiękowego wolno nam użyć w celu ostrzeżenia innych przed zagrożeniem.

art4

Prawo o ruchu drogowym:

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

ust1

Prawo o ruchu drogowym:

1. Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.
2. Zabrania się:

1) nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego;
2) używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem;
3) ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których może to spowodować oślepienie innych kierujących.