Wyjaśnienie pytania testowego:

pytanie

tak

nie

W2(37)

IMG_8905d8Dorg.jpg

Czy ten znak zabrania Ci wyprzedzać motocykle jednośladowe?

N

ust1

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znak B-25 “zakaz wyprzedzania” zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
2. Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka:

1) T-23a – motocykl,
2) T-23b – samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,
3) T-23c – ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,
4) T-23d – pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,
5) T-23e – pojazd z przyczepą kempingową,
6) T-23f – autobus,
7) T-23g – trolejbus,
8) T-23h – pojazd przewożący towary niebezpieczne określone w § 19 ust. 2,
9) T-23i – pojazd przewożący towary wybuchowe lub łatwo zapalne określone w § 19 ust. 1,
10) T-23j – pojazd przewożący towary, które mogą skazić wodę, określone w § 19 ust. 3,

wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

3. Znak B-26 “zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:

1) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
2) ciągnikiem samochodowym,
3) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.
4. Znak B-27 “koniec zakazu wyprzedzania” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.
5. Znak B-28 “koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.