Czy jadąc samochodem (bez przyczepy) o rzeczywistej masie całkowitej 3 t wolno Ci wjechać za ten znak?

Wyjaśnienie pytania testowego:

Widocznym znak B-18 "Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t." oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy. Tak, jadąc samochodem (bez przyczepy) o rzeczywistej masie całkowitej 3 t wolno Ci wjechać za ten znak. 

tak

nie

TAK czy NIE

Wyjaśnienie tego pytania:

Omijając przeszkodę mamy zachować bezpieczny odstęp.
Id tego pytania = q_422

ust4

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znak B-15 “zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ……m” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
2. Znak B-16 “zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ……m” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
3. Znak B-17 “zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ……m” oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
4. Znak B-18 “zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …..t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
5. Znak B-19 “zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …..t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.
6. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej – odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.