Którą z wymienionych czynności powinieneś wykonać, aby płynnie ruszyć z miejsca?

Wyjaśnienie pytania testowego:

Nie da się płynnie ruszyć pojazdem poprzez gwałtowne puszczenie pedału sprzęgła.

pytanie

A. Stopniowo zwalniać pedał sprzęgła.

B. Gwałtownie zwolnić pedał sprzęgła.

C. Najpierw znacznie zwiększyć obroty silnika, następnie szybko zwolnić pedał sprzęgła.

B6(22)

Którą z wymienionych czynności powinieneś wykonać, aby płynnie ruszyć z miejsca?

Stopniowo zwalniać pedał sprzęgła.

Gwałtownie zwolnić pedał sprzęgła.

Najpierw znacznie zwiększyć obroty silnika, następnie szybko zwolnić pedał sprzęgła.

A

Nie da się płynnie ruszyć pojazdem poprzez gwałtowne puszczenie pedału sprzęgła.