Wyjaśnienie pytania testowego:

tak

nie

W16(18)

D24_18org.wmv

Czy w tej sytuacji masz obowiązek umożliwić pieszemu przejście przez jezdnię?

T