Szkolenie wideo!

Poznaj wszystkie Sytuacje i niespodzianki na drodze, przez które najczęściej oblewa się egzamin Państwowy!

Oglądaj wideo!Kup teraz
Responsive image

Oceń znajomość tego pytania:

(będziesz mógł przeglądać ocenione pytania)

1746. Czy w przedstawionej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia? (3 pkt)

Oceń znajomość tego pytania:

(będziesz mógł przeglądać ocenione pytania)

Wyjaśnienie pytania testowego:

0

Szczegóły dotyczące tego pytania testowego:

Powyższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące pytania z testów na prawo jazdy.
Id w bazie danych ministerstwa transportuid1091
Treść pytaniaCzy w przedstawionej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia?
Odpowiedź A:
Odpowiedź B:
Odpowiedź C:
Prawidłowa odpowiedźOdpowiedź t
Kategorie prawa jazdy do jakich należy to pytanie:A,B,C,D,T,AM,A1,A2,B1,C1,D1
Nazwa pliku z obrazkiem / filmem:526D21org.jpg
Wartość punktowa:3
pytanie

tak

nie

W2(1)

526D21org.jpg

Czy w przedstawionej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia?

T

ust2

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3. Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
4. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
4a. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-52 “strefa ruchu” oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-53 “koniec strefy ruchu”, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
5. Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:

1) T-20 – długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje;
2) T-21 – odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
6. Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.
7. Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków określonych w § 18 i 19 mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.