Instruktor nauki jazdy aktualizował to pytanie testowe 13 listopada 2019 o godzinie 14:45

Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić tylko w lewo?

tak

nie

W4(311)

L2T3_028.wmv

Czy na tym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić tylko w lewo?

N

Widoczne znaki poziome P-8g “Strzałka kierunkowa w lewo i w prawo” oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką.

ust1

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znaki:

1) P-8a “strzałka kierunkowa na wprost”,

2) P-8b “strzałka kierunkowa do skręcania”,

3) P-8c “strzałka kierunkowa do zawracania”

oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

2. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie ruchu, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

2a. Znaki określone w ust. 1 umieszczone na pasie ruchu poprzedzone symbolem lub napisem, o których mowa w § 91 ust. 1 i 2, oznaczają kierunek ruchu pojazdu wskazanego tym symbolem lub napisem.

3. Znak P-9 “strzałka naprowadzająca” oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.