Wyjaśnienie pytania testowego:

Widoczny znak B-21 "Zakaz skręcania w lewo" zabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. 

tak

nie

TAK czy NIE

Wyjaśnienie tego pytania:

Pozycja kierującego ruchem policjanta (do nas bokiem) zezwala na wjazd na skrzyżowanie i wykonanie na nim wszystkich manewrów.
Id tego pytania = q_263

ust1i2

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znaki:

1) B-21 “zakaz skręcania w lewo”,
2) B-22 “zakaz skręcania w prawo”

zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania.

2. Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.
4. Umieszczona pod znakiem B-21 lub B-22 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.
5. Znak B-23 “zakaz zawracania” zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
6. Znak B-24 “koniec zakazu zawracania” oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.