Instruktor nauki jazdy aktualizował to pytanie testowe 28 listopada 2019 o godzinie 17:30

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

tak

nie

W7(7)

514_D27KW_org.wmv

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

T

Znajdujemy się z pojazdem z prawej strony na drodze głównej (a więc równorzędnej), a na skrzyżowaniu dróg równorzędnych pojazdy nadjeżdżające z prawej strony zawsze mają pierwszeństwo.

ust1i2

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znak D-1 “droga z pierwszeństwem” oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
2. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.
3. Znak D-2 “koniec drogi z pierwszeństwem” oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.

i25ust1

Prawo o ruchu drogowym:

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.