Instruktor nauki jazdy aktualizował to pytanie testowe 13 listopada 2019 o godzinie 14:55

Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący tramwajem planuje skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo?

tak

nie

W7(11)

546.D28KW_org.wmv

Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący tramwajem planuje skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo?

N

Zarówno ty jak i tramwaj jedziecie drogą z pierwszeństwem. W takim razie to tramwaj jako pojazd szynowy ma przed tobą pierwszeństwo, nawet gdy skręca i przecina twój pas ruchu.

ust2

Prawo o ruchu drogowym:

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
4. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
2) rozdzielania kolumny pieszych.

ust1

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znak D-1 “droga z pierwszeństwem” oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
2. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.
3. Znak D-2 “koniec drogi z pierwszeństwem” oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.