Czy holowany pojazd ma wpływ na pole widzenia kierowcy?

Wyjaśnienie pytania testowego:

pytanie

A. Nie ma żadnego wpływu na ograniczenie pola widzenia.

B. Tylko podczas wykonywania manewru zawracania na skrzyżowaniu.

C. Ma wpływ na ograniczenie pola widzenia.

B5(114)

Slajd_001573_cen_1024x576.jpg

Czy holowany pojazd ma wpływ na pole widzenia kierowcy?

Nie ma żadnego wpływu na ograniczenie pola widzenia.

Tylko podczas wykonywania manewru zawracania na skrzyżowaniu.

Ma wpływ na ograniczenie pola widzenia.

C

ust1i4

Prawo o ruchu drogowym:

1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:

1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.
4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.
6. Zabrania się zawracania:

1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
2) na autostradzie;
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.