Art. 43. Droga z pierwszeństwem (Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych nr 170)

Opublikowano: 2019-05-10T09:01:51

1. Znak D-1 “droga z pierwszeństwem” oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
2. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.
3. Znak D-2 “koniec drogi z pierwszeństwem” oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.

Artykuły