Art. 10. Utrudnienia na niektórych odcinkach drogi (Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych nr 170)

Opublikowano: 2019-05-10T09:01:47

1. Znak A-19 “boczny wiatr” ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
2. Znak A-20 “odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym” ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
3. Znak A-21 “tramwaj” ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe; umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.
4. Znak A-22 “niebezpieczny zjazd” ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku.
5. Znak A-23 “stromy podjazd” ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi; umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia.
6. Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
7. Znak A-25 “spadające odłamki skalne” ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.
8. Znak A-26 “lotnisko” ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.
9. Znak A-27 “nabrzeże lub brzeg rzeki” ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.
10. Znak A-28 “sypki żwir” ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.
11. Znak A-29 “sygnały świetlne” ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Artykuły