Zachowanie kierującego pojazdem w obrębie oznakowanego przejścia dla pieszych.

Definicję przejścia dla pieszych znajdziemy w Ustawie prawo o ruchu drogowym. Brzmi ona następująco:

Art.2. 11. przejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

Znaki które wyznaczają miejsce przejścia dla pieszych to znak poziomy P-10 (potocznie zwany Zebrą)  oraz znak informacyjny D-6 „Przejście dla pieszych”.

W obrębie tak oznakowanego przejścia dla pieszych kierujący powinien zachować szczególną ostrożność.  Jest to zgodne z zapisem Ustawy prawo o ruchu drogowym:

Art. 26.1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Kierujący nie może również podjąć manewru wyprzedzania innego pojazdu w obrębie przejścia dla pieszych oraz bezpośrednio przed nim. Zabronione jest także omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszych. Zapis w tej sprawie znajdziemy w Ustawie prawo o ruchu drogowym:

Art.26. 3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

Zgodnie z zapisem Ustawy prawo o ruchu drogowym:

Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: na przejściu dla pieszych (…) oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem(…); na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem (…)

W obrębie przejścia dla pieszych kierujący jest zobowiązany obserwować bacznie obserwować całą drogę i uwzględnić niedoświadczenie innych jej użytkowników, w tym pieszych. Nie musi on zmniejszać swojej prędkości, jednak musi być przygotowany do ewentualnej konieczności zatrzymania pojazdu.

Ostatnie wpisy

Zachowanie kierujących względem pojazdu uprzywilejowanego. Miejsca na drodze uczęszczane przez dzieci. Odblaskowe światełka na jezdni. Jak prawidłowo zachować się wobec znaku „STOP”? Zasady przewożenia osób w pojeździe. Zmiana organizacji ruchu Zabezpieczenie pojazdu podczas parkowania. Warunki techniczne pojazdu dopuszczonego do ruchu. Zasady ogólne obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Zastosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Obowiązywanie znaku zakazu „Ograniczenie prędkości” na drodze. Czy autobus ruszający z przystanku ma pierwszeństwo przejazdu? Co to jest skrzyżowanie? Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania, omijania i wymijania? Obowiązki kierującego rowerem. Kiedy należy zachować zasadę szczególnej ostrożności? Przejazd przez skrzyżowanie dróg równorzędnych. Zasada zachowania ograniczonego zaufania. Jak prawidłowo wykonać manewr cofania? Czym możesz kierować posiadając kategorię B prawo jazdy? Jak w prawidłowy sposób holować inny pojazd? Czy posiadając kategorię B możemy ciągnąć przyczepę? Definicja drogi. Jak bezpiecznie i prawidłowo przewozić towary w pojeździe? Manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu. Kiedy pierwszeństwo ma pieszy? Jak zachować się w obrębie Strefy Zamieszkania. Czym jest pojazd specjalny? Zachowanie kierującego pojazdem w obrębie oznakowanego przejścia dla pieszych. Gdzie obowiązuje nakaz jazdy na prosto? Zasady bezpieczeństwa podczas manewru wyprzedzania. Które znaki zakazu obowiązują do najbliższego skrzyżowania? Jakie zakazy odwołuje znak B-42? Czy można zaparkować pojazd na chodniku? Używanie łańcuchów przeciwpoślizgowych. Zatrzymanie niewynikające z przepisów ruchu drogowego/ postój w obrębie przystanku autobusowego. Jak poruszać się w tunelu? Przejazd kolejowy oznaczony znakiem - Krzyż świętego Andrzeja Prawidłowe ustawienie pojazdu na jezdni. Czym jest włączanie się do ruchu? Hierarchia znaków i sygnałów drogowych. Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją kierunkową. Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją ogólną. Zielona strzałka warunkowa. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu dróg równorzędnych. Niektóre pytania z testów na prawo jazdy są łatwe. Znak informacyjny "droga z pierwszeństwem przejazdu." Kiedy pojazd szynowy ma pierwszeństwo. Sygnalizacja kierunkowa na skrzyżowaniu. Pierwszeństwo względem pieszych.