Miejsca na drodze uczęszczane przez dzieci.

Dzieci przebywające w okolicach drogi mogą stanowić duże zagrożenie. Jeśli w obrębie drogi, którą się poruszamy występują miejsca uczęszczane przez dzieci (np. plac zabaw, szkoła, przedszkole, dom dziecka, świetlica, dom kultury itp.) zgodnie z zapisem Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych na drodze pojawi się znak ostrzegawczy A-17 „Dzieci”

Oznacza on:

§ 8. 2 „ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.”

Kierujący w tej sytuacji powinien zachować szczególną ostrożność i przede wszystkim być przygotowany do konieczności gwałtownego zatrzymania pojazdu, gdy na przykład dziecko wybiegnie na drogę.

Jeśli na drodze znajduje się przejście dla pieszych, które użytkowane jest przez znaczącą ilość dzieci (np. przejście przez drogę między osiedlem a szkołą) zostanie ono oznaczone znakiem informacyjnym D-6 wraz z dodatkową tablicą T-27. Zapis o takim sposobie oznakowanie również znajdziemy w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

§ 47. 1. i 5. „Znak D-6 „przejście dla pieszych”oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. (…) Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.”

Oczywiście kierujący musi w każdej sytuacji uwzględnić niedoświadczenie dzieci i widząc je w obrębie drogi bacznie obserwować jej otoczenie.

Ostatnie wpisy

Zachowanie kierujących względem pojazdu uprzywilejowanego. Miejsca na drodze uczęszczane przez dzieci. Odblaskowe światełka na jezdni. Jak prawidłowo zachować się wobec znaku „STOP”? Zasady przewożenia osób w pojeździe. Zmiana organizacji ruchu Zabezpieczenie pojazdu podczas parkowania. Warunki techniczne pojazdu dopuszczonego do ruchu. Zasady ogólne obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Zastosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Obowiązywanie znaku zakazu „Ograniczenie prędkości” na drodze. Czy autobus ruszający z przystanku ma pierwszeństwo przejazdu? Co to jest skrzyżowanie? Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania, omijania i wymijania? Obowiązki kierującego rowerem. Kiedy należy zachować zasadę szczególnej ostrożności? Przejazd przez skrzyżowanie dróg równorzędnych. Zasada zachowania ograniczonego zaufania. Jak prawidłowo wykonać manewr cofania? Czym możesz kierować posiadając kategorię B prawo jazdy? Jak w prawidłowy sposób holować inny pojazd? Czy posiadając kategorię B możemy ciągnąć przyczepę? Definicja drogi. Jak bezpiecznie i prawidłowo przewozić towary w pojeździe? Manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu. Kiedy pierwszeństwo ma pieszy? Jak zachować się w obrębie Strefy Zamieszkania. Czym jest pojazd specjalny? Zachowanie kierującego pojazdem w obrębie oznakowanego przejścia dla pieszych. Gdzie obowiązuje nakaz jazdy na prosto? Zasady bezpieczeństwa podczas manewru wyprzedzania. Które znaki zakazu obowiązują do najbliższego skrzyżowania? Jakie zakazy odwołuje znak B-42? Czy można zaparkować pojazd na chodniku? Używanie łańcuchów przeciwpoślizgowych. Zatrzymanie niewynikające z przepisów ruchu drogowego/ postój w obrębie przystanku autobusowego. Jak poruszać się w tunelu? Przejazd kolejowy oznaczony znakiem - Krzyż świętego Andrzeja Prawidłowe ustawienie pojazdu na jezdni. Czym jest włączanie się do ruchu? Hierarchia znaków i sygnałów drogowych. Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją kierunkową. Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją ogólną. Zielona strzałka warunkowa. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu dróg równorzędnych. Niektóre pytania z testów na prawo jazdy są łatwe. Znak informacyjny "droga z pierwszeństwem przejazdu." Kiedy pojazd szynowy ma pierwszeństwo. Sygnalizacja kierunkowa na skrzyżowaniu. Pierwszeństwo względem pieszych.