Jak w prawidłowy sposób holować inny pojazd?

W przypadku awarii pojazdu czasem jedynym wyjściem jest jego holowanie. Aby wykonać holowanie w sposób prawidłowy i zapewniający bezpieczeństwa ruchu drogowego należy stosować się do zapisów Ustawy prawo o ruchu drogowym (Art. 31). Ustala ona takie zasady jak:

Dozwolona prędkość holowania:

Art. 31. 1.prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem.

Używanie świateł:

Pojazd holujący powinien zawsze używać świateł mijania. Pojazd holowany w okresie niedostatecznej widoczności powinien mieć włączone światła pozycyjne.

Błędem jest używanie świateł awaryjnych podczas holowania, gdyż używa się ich aby zaznaczyć pojazd stojący na jezdni a nie pojazd który jest w ruchu.

Aby poinformować innych kierujących o fakcie holowania należy oznaczyć pojazd holowany trójkątem ostrzegawczym lub żółtym sygnałem błyskowym.

Art. 31.1.2. pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności.

Art. 31.1.5. pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Kierowanie pojazdem:

W obu pojazdach (holowanym i holującym) musi znajdować się kierujący posiadający odpowiednie dla danej kategorii uprawnienia. W pojeździe holowanym może nie być kierującego, pod warunkiem wybrania sposobu holowania wykluczającego konieczność kierowania pojazdem.

Art. 31. 1.3. w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim.

Zapewnienie bezpieczeństwa:

Art.31. 1. 4. pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie.

Art. 31.1.6. w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim – dwa układy.

W zależności od wybranego sposobu holowania należy odpowiednio oznaczyć połączenie:

Art. 31.1.7. (…)przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej.

Bezpieczna odległość:

W zależności od wybranego sposobu holowania powinna zostać zachowana bezpieczna odległość pomiędzy pojazdami uczestniczącymi w holowaniu:

Art. 31. 1. 7. odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 m przy połączeniu sztywnym, a od 4 m do 6 m przy połączeniu giętkim(…)  

Zabrania się holowania:

Art. 31. 2. (…) 1) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia 2) pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 3) więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 4) pojazdem z przyczepą (naczepą) 5) na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

Ostatnie wpisy

Zachowanie kierujących względem pojazdu uprzywilejowanego. Miejsca na drodze uczęszczane przez dzieci. Odblaskowe światełka na jezdni. Jak prawidłowo zachować się wobec znaku „STOP”? Zasady przewożenia osób w pojeździe. Zmiana organizacji ruchu Zabezpieczenie pojazdu podczas parkowania. Warunki techniczne pojazdu dopuszczonego do ruchu. Zasady ogólne obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Zastosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Obowiązywanie znaku zakazu „Ograniczenie prędkości” na drodze. Czy autobus ruszający z przystanku ma pierwszeństwo przejazdu? Co to jest skrzyżowanie? Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania, omijania i wymijania? Obowiązki kierującego rowerem. Kiedy należy zachować zasadę szczególnej ostrożności? Przejazd przez skrzyżowanie dróg równorzędnych. Zasada zachowania ograniczonego zaufania. Jak prawidłowo wykonać manewr cofania? Czym możesz kierować posiadając kategorię B prawo jazdy? Jak w prawidłowy sposób holować inny pojazd? Czy posiadając kategorię B możemy ciągnąć przyczepę? Definicja drogi. Jak bezpiecznie i prawidłowo przewozić towary w pojeździe? Manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu. Kiedy pierwszeństwo ma pieszy? Jak zachować się w obrębie Strefy Zamieszkania. Czym jest pojazd specjalny? Zachowanie kierującego pojazdem w obrębie oznakowanego przejścia dla pieszych. Gdzie obowiązuje nakaz jazdy na prosto? Zasady bezpieczeństwa podczas manewru wyprzedzania. Które znaki zakazu obowiązują do najbliższego skrzyżowania? Jakie zakazy odwołuje znak B-42? Czy można zaparkować pojazd na chodniku? Używanie łańcuchów przeciwpoślizgowych. Zatrzymanie niewynikające z przepisów ruchu drogowego/ postój w obrębie przystanku autobusowego. Jak poruszać się w tunelu? Przejazd kolejowy oznaczony znakiem - Krzyż świętego Andrzeja Prawidłowe ustawienie pojazdu na jezdni. Czym jest włączanie się do ruchu? Hierarchia znaków i sygnałów drogowych. Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją kierunkową. Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją ogólną. Zielona strzałka warunkowa. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu dróg równorzędnych. Niektóre pytania z testów na prawo jazdy są łatwe. Znak informacyjny "droga z pierwszeństwem przejazdu." Kiedy pojazd szynowy ma pierwszeństwo. Sygnalizacja kierunkowa na skrzyżowaniu. Pierwszeństwo względem pieszych.