Jak prawidłowo zachować się wobec znaku „STOP”?

Znak „STOP” –B20 należy go grupy znaków zakazu. Prawidłowe zachowanie się wobec tego znaku sprawia kierujący problemy.

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

§ 21. 1. Znak B-20 „stop” oznacza: 1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed droga z pierwszeństwem, 2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się ta droga.

Gdzie powinno odbyć się zatrzymanie wynikające ze znaczenia znaku? W tej kwestii również znajdziemy regulację w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

§ 21. 2. Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku — w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Miejsce zatrzymania wyznacza ciągła linia narysowana prostopadle do krawędzi jezdni-  P-12 będąca jednym ze znaków poziomych. Zgodnie z zapisem Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

§ 89. 1. Znak P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania— stop” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.

§ 21. 3. Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed która został ustawiony.

Znak „STOP” będzie występował przed skrzyżowaniem zamiast znaku A-7 „Ustąpi pierwszeństwa przejazdu” w miejscu, gdzie ograniczona jest widoczność lub natężenie ruchu jest duże. Zatrzymanie pojazdu związane z ustawieniem tego znaku przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i umożliwi kierującemu lepsze rozeznanie się w sytuacji panującej na skrzyżowaniu.

Ostatnie wpisy

Zachowanie kierujących względem pojazdu uprzywilejowanego. Miejsca na drodze uczęszczane przez dzieci. Odblaskowe światełka na jezdni. Jak prawidłowo zachować się wobec znaku „STOP”? Zasady przewożenia osób w pojeździe. Zmiana organizacji ruchu Zabezpieczenie pojazdu podczas parkowania. Warunki techniczne pojazdu dopuszczonego do ruchu. Zasady ogólne obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Zastosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Obowiązywanie znaku zakazu „Ograniczenie prędkości” na drodze. Czy autobus ruszający z przystanku ma pierwszeństwo przejazdu? Co to jest skrzyżowanie? Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania, omijania i wymijania? Obowiązki kierującego rowerem. Kiedy należy zachować zasadę szczególnej ostrożności? Przejazd przez skrzyżowanie dróg równorzędnych. Zasada zachowania ograniczonego zaufania. Jak prawidłowo wykonać manewr cofania? Czym możesz kierować posiadając kategorię B prawo jazdy? Jak w prawidłowy sposób holować inny pojazd? Czy posiadając kategorię B możemy ciągnąć przyczepę? Definicja drogi. Jak bezpiecznie i prawidłowo przewozić towary w pojeździe? Manewr wyprzedzania na skrzyżowaniu. Kiedy pierwszeństwo ma pieszy? Jak zachować się w obrębie Strefy Zamieszkania. Czym jest pojazd specjalny? Zachowanie kierującego pojazdem w obrębie oznakowanego przejścia dla pieszych. Gdzie obowiązuje nakaz jazdy na prosto? Zasady bezpieczeństwa podczas manewru wyprzedzania. Które znaki zakazu obowiązują do najbliższego skrzyżowania? Jakie zakazy odwołuje znak B-42? Czy można zaparkować pojazd na chodniku? Używanie łańcuchów przeciwpoślizgowych. Zatrzymanie niewynikające z przepisów ruchu drogowego/ postój w obrębie przystanku autobusowego. Jak poruszać się w tunelu? Przejazd kolejowy oznaczony znakiem - Krzyż świętego Andrzeja Prawidłowe ustawienie pojazdu na jezdni. Czym jest włączanie się do ruchu? Hierarchia znaków i sygnałów drogowych. Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją kierunkową. Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją ogólną. Zielona strzałka warunkowa. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu dróg równorzędnych. Niektóre pytania z testów na prawo jazdy są łatwe. Znak informacyjny "droga z pierwszeństwem przejazdu." Kiedy pojazd szynowy ma pierwszeństwo. Sygnalizacja kierunkowa na skrzyżowaniu. Pierwszeństwo względem pieszych.